Zapisy od 8.10

Web Studio Kristina Romanyk

© 2021 pierscientysiacajezior.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone

Aktualności

Najważniejsze informacje

Regulamin 500 km

Regulamin 250 km

Dla Zawodnika

Puchar Polski

Live

FAQ

Kontakt

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie dotyczące ultramaratonu.

Na trasie zawodnik zdany jest na siebie i napraw musi dokonać we własnym zakresie. Wsparcie w postaci serwisu rowerowego dostępne jest jedynie w wybranych punktach kontrolnych).

Co zrobić w razie awarii sprzętu lub wypadku na trasie?

Aby zrezygnować z dalszego uczestnictwa w wyścigu należy powiadomić o tym Sędziego Głównego. W przypadku wycofania należy wziąć pod uwagę fakt, że powrót do domu lub innego miejsca należy zorganizować we własnym zakresie, a bagaż/przepak pozostawiony organizatorom otrzymamy nawet do kilku tygodni po zakończeniu imprezy.

Co zrobić, jeśli chciałbym zrezygnować z jazdy w trakcie trwania imprezy?

Oficjalne wyniki znajdziesz w zakładce „O Wyścigu”

Gdzie znajdę oficjalne wyniki ?

W takiej sytuacji zawodnicy mają obowiązek natychmiast rozdzielić się na grupy liczące mniej niż 15 osób i zachować jednocześnie minimum 100 m odstępu pomiędzy nimi.

Co zrobić, jeśli na trasie utworzy się grupa liczniejsza niż 15 zawodników?

Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, po drogach publicznych nie może poruszać się grupa większa niż 15 rowerzystów. Regulamin przewiduje karę czasową wynoszącą jedną godzinę dla każdego zawodnika jadącego w takiej grupie, a w przypadku interwencji policji wymiar kary zwiększa się do 12 godzin.

Co grozi za jazdę w grupie liczącej powyżej 15 osób?

Absolutnie nie. W naszych wyścigach obowiązuje całkowity zakaz jazdy drogami ekspresowymi. Za jazdę rowerem taką drogą, oprócz konsekwencji nałożonych przez policję, przewidziana jest również kara regulaminowa od Sędziego Głównego wynosząca 12 godzin.

Czy wolno jechać trasami ekspresowymi?

Pełen wykaz kar dostępny jest pod adresem: [link]

Gdzie znajdę wykaz kar ?

Kary przyznawane są między innymi za: brak pieczątki z punktu kontrolnego czy brak numeru startowego na plecach.

Za co przyznawane są kary ?

Regulamin zabrania korzystać z pomocy osób trzecich (z wyjątkiem wsparcia udzielanego przez ekipę techniczną  lub zgłoszone auto do kategorii suport). Niepisana zasada maratonu mówi: przejedźmy trasę 1008 km tak, aby nikt z pozostałych zawodników nigdy nie miał żadnych wątpliwości, co do czystości naszego przejazdu.

Czy mogę korzystać z pomocy osób trzecich na trasie?

Tak, pod warunkiem zgłoszenia się do kategorii Suport. Korzystanie z własnego samochodu może odbywać się na całej trasie, na części trasy lub tylko na punktach kontrolnych. Z samochodu takiego mogą korzystać wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do tej kategorii. Auto techniczne zostaje oklejone naklejkami przygotowanymi przez organizatora i dodatkowo numerem zawodnika któremu mogą udzielić wsparcia.

Czy mogę korzystać z własnego wozu technicznego?

Najlepiej jeśli pojawisz się na starcie 30 minut przed planowaną godziną startu. Pozwoli Ci to na spokojne nadanie bagażu i/lub przepaku, montaż gps czy sprawdzenie oznakowania i roweru przez Sędziego Startu.

Jak wygląda procedura startu ? Startuję o godzinie 8:40. O której godzinie powinienem pojawić się na starcie ?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Grupy startowe ustalane są na podstawie aktualnej listy rankingowej cyklu Pucharu Polski oraz/lub historii startów w poprzednich edycjach. 

Chciałbym/chciałabym pojechać w grupie startowej z konkretną osobą. Czy istnieje taka możliwość ?

Nie, grupy startowe ustalane są na podstawie aktualnej listy rankingowej cyklu Pucharu Polski oraz/lub historii startów w poprzednich edycjach.

Czy mogę wybrać grupę startową ?

Organizator nie zapewnia noclegów na starcie i mecie.

Czy organizator zapewnia miejsca noclegowe na starcie i mecie ultramaratonu ?

Tak, bagaż nadawany jest tuż przed startem w specjalnie wyznaczonym do tego celu aucie technicznym.

Czy mam możliwość nadania swojego bagażu ze startu na metę ?

Jeśli z jakiś powodów nieodebrałeś/aś swojego przepaku na mecie napisz e-mail z informacją gdzie mamy go odesłać. Pamiętaj, że za wysyłkę zostaniesz obciążony kwotą 15 złotych.

Nie odebrałem/am przepaku na mecie. Co mam zrobić ?

Aby nadać przepak na starcie wystarczy przekazać go obsłudze technicznej oczekującej przy specjalnie oznaczonym samochodzie na przepaki (najczęściej dużego busa)

Jak nadać przepak na starcie ?

Przepak to inaczej bagaż który zawodnik może nadać na starcie i który dostępny będzie na dużym punkcie kontrolnym. Przepak musi zostać przygotowany w specjalnie przeznaczonych do tego celu workach (otrzymywanych wraz z pakietem startowym).

Czym jest przepak ?

Jeśli zgubiłeś/zgubiłaś swoją kartę zawodnika należy przygotować symboliczny dokument na którym wbijane zostaną pieczątki na punktach kontrolnych.