Zapisy

Web Studio Kristina Romanyk

© 2021 pierscientysiacajezior.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone

Aktualności

Najważniejsze informacje

Regulamin 500 km

Regulamin 250 km

Dla Zawodnika

Puchar Polski

Live

FAQ

Kontakt

REGULAMIN ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO

MAŁY PIERŚCIEŃ TYSIĄCA JEZIOR 285 KM

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w ultramaratonie Mały Pierścień Tysiąca Jezior 285km non-stop

 • Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny

 • Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją

 • Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika ultramaratonu jest obowiązkowe

 1. CELE

Celem ultramaratonu kolarskiego jest:

 • popularyzacja turystyki rowerowej w Polsce

 • sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia

 • podjęcie próby pokonania trasy o długości 285 kilometrów

 • promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń

 1. ORGANIZATORZY

 • MapSerwis.com

 • Ultracycling Sp. z o.o.

 • Vinci Projekt

 1.  KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Komandor-

 • Sędzia główny-

 • Kierownik biura wyścigu-

 • Kierownik trasy-

 • Kierownik startu/mety-

 • Pomiar czasu, karty elektroniczne-

 • Transmisja online GPS- BBTracker

 1. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU

 • Baza Wyścigu- ŚWIĘKITKI 1A gm. Lubomino

 • Ultramaraton odbędzie się w dniach 1-2.07.2023

 • Start odbędzie się w Bazie wyścigu 07:00

 • Trasa ultramaratonu przebiega przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowa trasa ultramaratonu dostępna będzie pod adresem internetowym http://mptj2021.1008.pl/

 • Meta –Baza Wyścigu Świękitki

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność włącznie do dnia 30.06.2023.

 1. HARMONOGRAM

30.06.2023 (Piątek)

 • godz. 12.00-22.00 – rejestracja zawodników, (przyjeżdżający zawodnicy mogą rozstawiać własne namioty, na miejscu są toalety, prysznice, dostęp do prądu, rzeka Pasłęka, ognisko)

 • od godz. 14:00- 1900 – odprawy techniczne w biurze wyścigu (o pełnych godzinach)

 • godz. 19.00-22.00 – kolacja przy ognisku + catering

01.07.2023 (Sobota)

 • godz. 06:00-07:00 – rejestracja zawodników którzy przyjechali po 22:00

 • godz. 07.00-07:45 – podział na grupy 6 osobowe i start w odstępach co 5 minut. ŚWIĘKITKI

02.07.2023 (Sobota)

 • godz. 16.00 -przyjazd pierwszych grup na metę

 • godz. 18.30 -uroczyste zakończenie, (wręczenie medali odbywa się tuż po przyjeździe na metę)

 • godz. 24.00 -zamknięcie wyścigu.

 1. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • Wyścig liczy 285 km i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.

 • Odbywa się na mocno pofałdowanym terenie Warmii, Mazur . Suma przewyższeń wynosi około 2100m. Ostateczna trasa zostanie opublikowana 15 czerwca 2023.

 • Start – Baza Świękitki. uczestnicy podzieleni są na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut

 • Uczestników obowiązuje limit czasu: OPEN/SOLO – 20 godzin)

 • Punkt Kontrolny żywnościowy – ilość 2-3 w zależności od udziału miast współpracujących przy organizacji;

 • Meta – uczestnik otrzymuje ciepły posiłek.

 • Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora,

 • Opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym.

 • Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.

 • Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.

 • Na wyznaczonych PK zawodnik ma obowiązek podbić elektroniczną kartę zawodnika, podpisać listę, oraz otrzymać potwierdzenie przyjazdu przez obsługę PK w swojej książce zawodnika.

 • Za godzinę przyjazdu zawodnika na METĘ uznaje się osobiste podbicie karty elektronicznej zawodnika lub podpisanie listy na mecie.

 • Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z przygotowanego serwisu rowerowego.

 1.  KATEGORIE I GRUPY STARTOWE

Start w ultramaratonie Pierścień Tysiąca Jezior 285km non-stop w roku 2022 możliwy jest w dwóch kategoriach: SOLO, OPEN

 • Kategoria SOLO oznacza, że zawodnik ma obowiązek przejechania dystansu samodzielnie bez możliwości współpracy z innymi zawodnikami.

 • Zawodnicy kategorii SOLO mają obowiązek rozdzielnia się z grup startowych (do 5km odległości od startu właściwego).

 • Minimalny dystans pomiędzy zawodnikami poza (punktami kontrolnymi, światłami, przejazdami kolejowymi) wynosi 100 metrów

 • Zawodnik może zmienić kategorię SOLO na OPEN, bo wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze technicznej i odwróceniu numeru startowego „do góry nogami”

 • nie ma możliwości zmiany kategorii OPEN na SOLO

 • Kategoria OPEN oznacza, że zawodnik może łączyć się w grupy z innymi zawodnikami OPEN

 1.  UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.

Obowiązkowe wyposażenie:

 • Kask sztywny

 • Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylne (czerwone)

 • W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylne (czerwone)

 • Odblaski i numery dostarczone przez organizatora

 • Dowód osobisty

 • Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)

 1.  ŚWIADCZENIA dla ZAWODNIKA

W ramach opłaty rejestracyjnej organizatorzy zapewniają:

 • gwarantowane miejsce na liście startowej

 • dedykowane konto w serwisie online GPS BBTRACKER

 • dostęp do aplikacji BBTracker-nawigacja

 • dostęp do aplikacji BBTracker-kibic

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

 • 30.07 kolacja przy ognisku. (wieczór przed startem, catering + kiełbaska + napoje)

 • na trasie wsparcie żywnościowe na 2-3 PK (pełny opis zostanie podany na odprawie technicznej)

 • ciepły posiłek na mecie

 • bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych PK (odpłatność wyłącznie za części)

 • mapę trasy w formie papierowej (opracowanie przez http://www.ekokapio.pl/12-mapy-turystyczne)

 • elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania z konta zawodnika na stronie GPS BBTRACKER)

 • numery startowe/nalepki na: rower, oraz numer mocowany na plecach zawodnika

 • ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie

 • upominki od sponsorów

 • imienny pamiątkowy medal (dla osób które ukończyły wyścig)

 • transmisję online

 • dla zawodników i zgłoszonych osób towarzyszących pobyt gratis (namiot; samochód)

 • opcjonalną wysyłkę pakietu startowego do zawodnika (paczkomaty) Wysyłka zostanie uruchomiona nie wcześniej niż 10 i nie później niż 3 dni przed wyścigiem.

 1.  WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej www.pierscientysiacajezior.pl

OPŁATA REJESTRACYJNA (w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia)

 • 120 PLN (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń)

 • Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

 • W ramach opłaty rejestracyjne zawodnikowi przysługują świadczenia (wymienione w punkcie 10)

OPŁATA STARTOWA .

 • do 30.04.2023; 230PLN

 • od 01.05-15.06.2023; 280PLN

 • od 16.06-25.06.2023; 330PLN (po 25.06 brak możliwości wnoszenia opłat startowych)

 • termin wpłat 25.06.2023

OSOBY TOWARZYSZĄCE

osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: poczęstunek wieczorny w piątek, ciepły posiłek w niedzielę oraz imprezę zakończeniową, korzystanie z infrastruktury BAZY, prysznica, prądu, toalet…)

 • do 30.04.2023; 80 PLN /os.

 • po 30.04.2023; 100 PLN /os.

REZYGNACJA W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie. .

 • do 30.04.2023 Zwrot 100% opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)

 • od 01.05-15.06.2023 Zwrot 75% opłaty startowej

 • po 15.06.2023 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

 • Zwroty opłat następują po 05.07.2023

Przeniesienie zgłoszenia na inną osobę

 • do 15.06 istnieje możliwość przekazania swojego zgłoszenia wraz z opłatą startową innej osobie. Osoba która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę która za nią wystartuje. Osoba które będzie chciała wystartować powinna wysłać zgłoszenie (zgloszenia@1008.pl) i wnieść opłatę rejestracyjną.

Limit wynosi 300 startujących zawodników plus 50 osób towarzyszących. O starcie decyduje kolejność dokonania opłaty rejestracyjnej i startowej.

Nr rachunku MapSerwis.com 11-135 Lubomino Świękitki 1A
IDEABANK 30-19500001-2006992658550002 z dopiskiem Pierścień Tysiąca Jezior

 1. KARY
  Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku.

 2.  KONTROLA ANTYDOPINGOWA

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej w trakcie trwania wyścigu lub bezpośrednio po wyścigu.

 • Sposób przeprowadzenia kontroli oraz jej zakres zostanie podany na odprawie technicznej bezpośrednio przed wyścigiem.

 • Kontrola może obejmować doping mechaniczny.

 • Kontrola będzie dotyczyła zwycięzców kategorii oraz wyznaczonych zawodników.

 • Lista z numerami zawodników wyznaczonych do kontroli zostanie wywieszona w biurze wyścigu lub na wyznaczonym Punkcie kontrolnym.

 • Czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli na punkcie kontrolnym będzie odliczony od całkowitego czasu jazdy zawodnika.

 • Niestawienie się zawodnika do kontroli skutkuje dyskwalifikacją.

 1.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Maraton odbędzie się bez względu na pogodę

 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie

 • Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych

 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach

 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika

 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną lub kierownika PK niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu

 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu

 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

 • Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.

 • Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 • Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.

 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

 1. NOCLEGI (przy rezerwacji proszę o podawanie nazwy imprezy)

 • BAZA ŚWIĘKITKI 1A – własne namioty, kamper, przyczepa, pobyt gratis

 • OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w Miłakowie: www.sosmilakowo.edupage.org (100miejsc) ; rezerwacje 897587406, sosw.milakowo@op.pl (nocleg i opcja posiłków)

 • pensjonat PITYNY (2,5 km) 16 miejsc http://siedliskopodgorze.eu/galeria.html

 • pensjonat MIŁAKOWO (5 km) 16 miejsc http://meteor-turystyka.pl/izba,milakowo.html

 1. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Roberta Janika pisząc na adres: tour@1008.pl

 

Regulamin 285 km